Navigációs menü

Dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban, Dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban

Hogyan lehet a szomszédok abbahagyni a dohányzást. Az illegális kereskedelemhez hozzájáruló tényezők A dohánytermékek kereskedelme a vonatkozó szabályok és követelmények sokaságából például különböző adószabályok adódóan összetett.

A jogszerű kereskedelem kezelése során tehát az egységes uniós vámeljárásokat és -szabályokat, valamint a helyes adókulcsok osztályozására, értékelésére és alkalmazására vonatkozó dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban nemzeti adózási eljárásokat egyaránt alkalmazni kell. Ebből adódóan az illegális kereskedelem az ösztönző és visszatartó tényezők, illetve az ellenőrzés kezelése szintén összetett feladat.

Az illegális cigarettakereskedelemnek négy fő mozgatórugója van: 1 erős ösztönzők és jelentős joghézagok; 2 a szállítói láncra vonatkozó ellenőrző intézkedések nem felelnek meg a fenyegetés nagyságrendjének; 3 a bűnüldöző hatóságok általános és egyedi kihívásokkal szembesülnek; 4 gyenge visszatartó tényezők: gyenge szankciók.

A cigarettacsempészet elleni küzdelem dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban stratégiájának meg kell oldania az ösztönző és visszatartó tényezők, és ezzel egyidejűleg az ellenőrző tényezők kérdését is.

 • Mennyit híz le, ha lehagyja a dohányzást?, Dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban
 • A dohányzás betegség vagy szokás
 • EUR-Lex - DC - HU
 • Mennyiség darab cigaretta Lefoglalások száma 3.

Erős ösztönzők és jelentős joghézagok Az EU-ban általában magas adókat vetnek ki a dohánytermékekre. Mivel az említettek közül számos tényező tagállamonként eltér, az EU-n belül és a szomszédos országokkal összehasonlítva egyaránt számottevő a dohánytermékek tekintetében fennálló a végső fogyasztó által fizetett árkülönbözet. A cigarettára kivetett jövedéki adót illetően a legenyhébben és a legszigorúbban adóztató tagállam közötti különbség 1 cigarettára számítva ,41 EUR — húsz szálas dobozonként több mint 4 EUR —, ami nagy keresletet teremt és ösztönzőleg hat az EU-n belüli, adójogrendszereken átnyúló illegális forgalmazásra.

Az egyéb dohánytermékekre kivetett jövedéki adók hasonló tartományban mozognak.

dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban leszokni a dohányzásról a bejáratnál

Bár az uniós országok közötti árrés mérséklődött, a keleti határ mentén fekvő országok árai még mindig akár nyolcszor alacsonyabbak is lehetnek. A valamennyi adót magukban foglaló kiskereskedelmi eladási árak közötti jelentős különbségek kedvező környezetet teremtettek a kizárólag az adózás által kiváltott, határokon átnyúló vásárlás, valamint a csempészet és a csalás számára.

 • Dohányzási kódolás Magnitogorszkban - minidivat.hu - Hatékony kódolás a dohányzás ellen
 • A dohányzás hatása a női testre
 • Dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban - minidivat.hu
 • Burnót : dohánypor szippantása orron keresztül tubákolás - tobacco Bagózás: dohánylevél rágása A nikotin[ szerkesztés ] A nikotin egyike a dohánynövény anyagainak.

Dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban határokon átnyúló vásárlás — amennyiben magánszemélyek személyes használatra vásárolnak termékeket — teljes mértékben jogszerű, és egyike a belső piac kínálta előnyöknek. A jövedékiadó-rés a szomszédos harmadik országok tekintetében még nagyobb.

Az alkalmazandó szabályok összetettsége szintén ösztönzőleg hat az illegális tevékenységekre. A jövedékiadó-köteles dohánytermékek meghatározása igen összetett, és az egyes termékek[25] besorolásával és meghatározásával kapcsolatos problémák száma szintén emelkedik.

A fogyasztásra bocsátott termékkészletek adóemelés előtti felhalmozása jelentős adókikerüléshez vezet, és csökkenti a tagállamok adóbevételeit. Általánosabban fogalmazva a dohánytermékek és származásuk meghatározása és besorolása nehéznek bizonyulhat, és speciális berendezések használatát vagy laboratóriumi elemzést tehet szükségessé. Ezek az adórések és joghézagok fontos gazdasági ösztönzőt jelentenek a csempészet és az illegális kereskedelem egyéb formái számára.

A szállítói láncra vonatkozó ellenőrző intézkedések nem arányosak a veszéllyel A bűnözőket önálló leszokás a fórumról dohányzáskor és dobás után ösztönző tényezők egyértelmű jelenlétét tekintve a dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban ellenőrzésére vonatkozó intézkedések — akár a hatóságok, akár maguk a gazdasági szereplők részéről — korántsem elegendőek.

A fő gyártókkal kötött megállapodásokon kívül egyelőre nem léteznek olyan uniós szintű jogszabályi intézkedések, amelyek arra köteleznék a dohányszállítói láncban érintett gazdasági szereplőket, hogy tevékenységük során átvilágítást végezzenek[27]. Ezen a ponton szintén nem beszélhetünk a gyártókra és az importőrökre vonatkozó olyan általános jogi kötelezettség meglétéről, amely előírná a cigaretta és az egyéb dohánytermékek mozgásának követését a szállítói lánc egészén keresztül árukövetés.

Ezen intézkedések hiányában a hatóságok számára rendkívül nehéz, sőt szinte lehetetlen annak meghatározása, hogy az adott termék melyik ponton került át az illegális kereskedelembe nyomon követés.

dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban hogyan kezdtem abbahagyni a dohányzást egyre jobb lett

A fentiekben vázolt tendenciák és ösztönzők összefüggésében a gazdasági szereplőkre jelenleg vonatkozó szállítóilánc-ellenőrzési követelmények — a fő márkák csempészetével kapcsolatban elért eredményektől eltekintve — nyilvánvalóan nem tekinthetőek elégségesnek. A bűnüldöző hatóságok dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban álló kihívások A bűnüldözés köhögés elleni tabletták dohányzás után a harmadik országokból való csempészet dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban küzdelem kulcsszereplői a vám- és adóhatóságok.

Dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban

A határőrökre és a rendőrségre ugyancsak fontos szerep hárul. Az illegális uniós gyártás és forgalmazás elleni küzdelem kulcsszereplői a rendőrség és az adóhatóságok, illetve egyes tagállamokban a vámhatóságok is.

Valamennyi érintett hatóság vám- és adóhatóság, rendőrség, határőrség számos nehézséggel néz szembe. Ezek némelyike általános jellegű például az információcserével, kockázatkezeléssel és célképzéssel összefüggő kihívásokmások pedig kimondottan az illegális dohánykereskedelemhez kapcsolódnak.

Ezen túlmenően olykor hiányzik a hatóságok és az uniós szervek közötti hatékony együttműködést szolgáló együttműködési mechanizmus, ami gátolja az átfogó erőfeszítéseket. Vám- és adóhatóságok A vámhatóságok a személyzetüknek, IT-rendszereiknek és ellenőrzési eljárásaiknak, illetve berendezéseiknek köszönhetően az illegális nemzetközi áruforgalom, ezen belül az dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban dohánytermék-kereskedelem számtalan esetét észlelik.

Az uniós vámhatóságok, a vámunió és a közös jogi alap következtében, szoros összeköttetésben állnak egymással a megosztott informatikai eszközök, a közös szakértői csoportok és a tisztviselők cseréje révén[28].

Mennyit híz le, ha lehagyja a dohányzást? Az uniós adóhatóságok szintén az adminisztratív együttműködés több formájában vesznek részt az adócsalás és az adókikerülés elleni uniós küzdelem jegyében. Egy sor, a Bizottság által üzemeltetett IT-rendszer és hálózat támogatja az e területen folytatott hatósági együttműködést[29]. Az együttműködés nem csupán a kockázati információ megosztására[30] terjed ki, hanem az olyan termékek mozgásának ellenőrzését segítő transzeurópai hálózatokra is, amelyek vonatkozásában felfüggesztették a vámokat és az egyéb adókat[31].

Ennek ellenére mind a vámügyi, mind az adóhatóságok számos kihívással néznek szembe dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban külső és az Unión belüli illegális dohánykereskedelem elleni küzdelem során. Kockázatkezelés Az elmúlt évek során a vámhatóságok közös keretet alakítottak ki az EU külső határait érzés a dohányzásról való leszokáskor áruk kereskedelmi szállítói láncon belüli mozgásához kapcsolódó kockázatok kezelése céljából.

Amint azt a vámügyi kockázatkezelésről és az ellátási lánc biztonságáról szóló, nemrégiben közzétett közlemény[32] is hangsúlyozta, az uniós vámhatóságok kihívásokkal szembesülnek a hatékony kockázatkezelés megvalósítása tekintetében. A kihívások az adatok minőségével, hozzáférhetőségével és megosztásával függenek össze, ami a hatékony kockázatkezelés, ellenőrzés és vizsgálati tevékenység alapját képezi.

A közlemény a következő területeken állapított meg dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban problémákat a kockázatelemzés alapját képező, a gazdasági szereplők által szolgáltatott adatokkal kapcsolatban: az uniós vámhatóságok kapacitása a kockázati információ egymás közötti, illetve más hatóságokkal történő megosztására, valamint az együttműködés és az információ, illetve az elemzések megosztásának javítása a gazdasági szereplők dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban a nemzetközi partnerek vonatkozásában.

További intézkedésekre tettek javaslatot annak érdekében, hogy a vámhatóságok valamennyi áru vonatkozásában képesek legyenek a szállítói lánccal kapcsolatos hatékonyabb kockázatkezelésre, ezen belül pedig a vámhatóságok által a kockázatok pontos behatárolására és a kereskedelmi szállítóilánc-mozgások elemzésére dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban információk, adatforrások, eszközök és módszerek nagyobb dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban összehangolására.

Dohányzás – Wikipédia

A végrehajtás jelentős hatást gyakorol majd arra, hogy az uniós vámhatóságok mennyire képesek szembeszállni a dohánycsempészet problémájával. Ellenőrzési módszerek, berendezések, képzés és informatikai eszközök A csempészet bizonyos fajtáinak, például a jogszerű szállítmányokba vagy személyszállító vagy kereskedelmi járművekbe rejtett illegális dohány csempészetének dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban a megfelelő dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban, mint például a szkennerek és a keresőkutyák hiánya tovább nehezíti.

A külső határok védelmét szolgáló efféle berendezések nem minden tagállamban állnak megfelelő mértékben rendelkezésre. A tisztviselők ismereteinek és képzésének szintje, illetve minősége ugyancsak hatással lehet a csempészet kezelésének nemzeti szintű hatékonyságára.

A belső piacon belül a cigarettacsempészet kezelése a hazai felderítőcsoportok nemzeti hálózatát teszi szükségessé, amelynek tevékenysége a kiskereskedelmi létesítményekben, munkahelyen és magánterületen történő illegális ingyenes hogyan lehet leszokni a dohányzásról lány és -forgalmazás akadályozására és leépítésére irányul.

Ez magában foglalja a mobil ellenőrzőegységek létrehozását második vonalbeli ellenőrzés és az ellenőrzések szárazföldi ellenőrző pontokra és piacokra való kiterjesztését.

dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban rémtörténetek hogyan lehet leszokni a dohányzásról

Nem minden tagállam ültette ezt át a gyakorlatba. Annak ellenére, hogy számos, az illegális cigarettakereskedelem elleni uniós szintű küzdelmet támogató informatikai eszköz létezik, a gyakorlat azt mutatja, hogy egyes meglévő IT-rendszerek kihasználtsága jelenleg nem teljes körű. A Csalás Elleni Információs Rendszer AFIS új beszámolási modulja, a CIGINFO például egyértelmű előrelépésekről tanúskodik, viszont bizonyos nélkülözhetetlen információk — a lefoglalásokról adott tagállami jelentések ésszerűsítéséért és egyszerűsítéséért tett erőfeszítések ellenére — továbbra is következetesen hiányoznak vagy hiányosságokat mutatnak.

Egyéb bűnüldöző hatóságok A rendőri és határőrizeti szervek fontos szerepet játszanak a dohánytermékek illegális kereskedelmének különböző formái elleni küzdelemben. A külső határok védelméért a tagállamok felelősek, egy sor közös európai szabály és eljárás alapján. A tagállamok ezen kívül kulcsszerepet játszanak az EU zöldhatárain keresztül illegálisan szállított dohánytermékek felderítésében.

A FRONTEX többek között kockázatelemzést végez, összehangolja a tagállamok közötti operatív együttműködést, és az információcserét lehetővé tevő információs rendszereket fejleszt ki és üzemeltet. Mivel a dohánytermékek illegális kereskedelme elleni dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban elsősorban dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban vámhatóságok feladata, a rendőri hatóságok szerepe tagállamonként különböző.

A rendőrség azonban központi szerepet játszik a szervezett bűnözés és az ehhez kapcsolódó bűncselekmények, például a pénzmosás elleni küzdelemben.

Az Európai Rendőrségi Hivatal EUROPOL a tagállamok rendőri hatóságainak nyújt támogatást a súlyos bűncselekmények elleni küzdelem terén, különösen a dohánytermékek EU-n belüli illegális előállítása, illetve forgalmazása elleni küzdelemben, beleértve a szervezett adócsalást is. Az EUROJUST[34] az illetékes tagállami hatóságok közötti együttműködést segíti elő, hogy a súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozások és büntetőeljárások hatékonyabbá váljanak.

dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban hogyan állítsd be magad a dohányzásról való leszokásra

A hatóságok és az uniós szereplők közötti együttműködés A dohánytermékek illegális kereskedelme elleni hatékony politika szükségessé teszi a nemzeti bűnüldöző hatóságok és nyomozó szervek közötti célzott együttműködést. Ismét tüntetőket vettek őrizetbe Fehéroroszországban A vám- és pénzügyőrséget, a rendőrséget és más bűnüldöző hatóságokat tömörítő kijelölt munkacsoportok létrehozása sikeresnek bizonyult.

Ez a gyakorlat azonban nem széleskörűen elterjedt az Európai Unióban. Korrupció Végül, több tanulmány[35] és OLAF-ügy mutatott rá, hogy a bűnüldöző hatóságokon belüli korrupció gátolja az illegális kereskedelem elleni hatékony küzdelmet, különösen abban az esetben, amikor a korrupciós ügyek a vámhatóságokat érintik[36].

A csempészek egyik fő módszere illegális tevékenységük palástolására ugyanis továbbra is a tisztviselők megvesztegetése. Harmadik országbeli hatóságokkal folytatott nemzetközi együttműködés Az illegális dohánykereskedelem jelentős mértékben nemzetközi horderejű probléma.

A kockázatokkal, tendenciákkal, fenyegetésekkel és különösen a nyomozások körülményeivel kapcsolatos információk tekintetében a származási és tranzitországok hatóságaival történő magas fokú információcserére és együttműködésre van szükség. Az EU és a harmadik országok közötti együttműködés erősen változó mértékű és minőségű, és olykor rendkívül nehéz. Az Ukrajnával és a Moldovával dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban együttműködés a közös erőfeszítések következtében az utóbbi két évben javult, ellentétben a Fehéroroszországgal kapcsolatos helyzettel.

Oroszországgal, Kínával és Malajziával jó az operatív együttműködés, ám az innen származó illegális kereskedelem mérete miatt még mindig komoly dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban várnak megoldásra.

Szingapúr és az EAE részéről nem elégséges az operatív dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban az ezekben az országokban fekvő vámszabad területeket illetően. A bűnüldöző hatóságokon belüli korrupció az EU-n kívüli származási és tranzitországokban ugyancsak fontos probléma. Gyenge visszatartó tényezők: a tagállamok által alkalmazott szankciók viszonylag gyengék Az illegális kereskedelem nyilvánvaló ösztönzői és a belőle származó hatalmas nyereségek ellenére a csempészek tevékenysége az EU-ban viszonylag alacsony kockázattal jár, más országokról nem is beszélve[37].

A cigarettacsempészet szankcionálása tagállamonként erősen változó. Különbségek vannak a megközelítésben közigazgatási vagy büntetőjogi szankciókcsakúgy mint a büntetések súlyában. Az egyik tagállamban az ilyen bűncselekmények legsúlyosabb eseteit legfeljebb egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetik, míg más tagállamokban az elkövetőket akár tíz évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik.

Ehhez hasonlóan a bírságok mértéke is jelentős eltéréseket dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban. Ismét tüntetőket vettek őrizetbe Fehéroroszországban hu A nagymértékben eltérő szankciók lehetővé hagyja abba a dohányzást a szentháromság kedvéért a csempészek számára, hogy úgy válasszák meg az EU-ba történő belépésük helyszínét, hogy ott a legenyhébb szankciók vonatkozzanak rájuk.

További teendők A javasolt további teendők olyan intézkedéseket tartalmaznak, amelyek a probléma összes vetületét kezelik. Annak érdekében azonban, hogy a szűkös erőforrások ne aprózódjanak el, azok az intézkedések kaptak nagyobb hangsúlyt, amelyektől a legközvetlenebb azonnali hatások várhatóak, azaz a szállítói lánc biztonságának hatékonyabb növelése és a bűnüldözés megerősítése.

Az alábbi intézkedésekhez kapcsolódó cselekvések listája a jelen közleményt kísérő cselekvési tervben található. Az ösztönző tényezők csökkentését célzó intézkedések Az EU-ban — más országokról nem is beszélve — a jövedéki adó harmonizációja jelenleg korlátozott mértékű. Azonban mialatt ezt az elképzelést az EU-ban és különösen keleti szomszédainknál hosszabb távon követik, addig azonnali hatállyal és rövid távon más intézkedések is bevezethetőek dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban és a joghézagok csökkentése érdekében.

Alkoholizmus részegség dohányzás statisztikák Fehéroroszország A jövedékiadó-köteles dohány meghatározása például, amely jelenleg rendkívül összetett, a vámügyi meghatározással való egységesítés révén egyszerűbbé válhatna.

A jövedékiadó-köteles termék objektív kritériumokon alapuló, pontos meghatározása előfeltétele a gazdasági szereplőkre és az adóhatóságokra háruló adminisztratív teher enyhítésének, és ezáltal a joghézagok csökkentésének, illetve a jövedéki adóval kapcsolatos jogszabályoknak való nagyobb mértékű megfelelés biztosításának. A csempészet és az utazók általi jogszerű árubehozatal közötti szürke területet illetően a Bizottság egy technikai útmutató kidolgozását tervezi, amely támogatást nyújtana a tagállamoknak abban, hogy az utazókra vonatkozó vámmentességi küszöböt objektív kritériumok alapján alkalmazzák.

dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban Nem tudom leszokni a dohányzásról az öko használatával

A felvásárlás tekintetében fel kell mérni, hogy a felvásárlás elleni közös alapszabályok képesek-e gátat vetni az adókikerülésnek, ugyanakkor elkerülni a különböző tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők közötti versenytorzulásokat. A felvásárlás elleni intézkedések a jövedékiadó-fizetést igazoló bizonyítékhoz kapcsolódnak. Leszokni a vodka dohányzást, 10 tipp a dohányzásról való leszokáshoz Azoknak a megbízható gazdasági szereplőknek, akik szigorúbb megfelelési előírások biztosítását célzó megállapodásokat írtak alá, esetleg előnyösek lehetnének a jövedékiadó-fizetés bizonyítására vonatkozó hosszabb átmeneti időszakok.

52013DC0324

Nem csupán a csempészeket, hanem a fogyasztókat ösztönző tényezőket is vissza kell szorítani. Annak érdekében, hogy a polgárokat eltántorítsák az dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban cigaretta és más dohánytermékek vásárlásától, szélesebb körben is fel kell hívni a figyelmet az illegális kereskedelem negatív hatásaira, különösen a nemzeti költségvetésre gyakorolt hatásra és a szervezett bűnözéssel fennálló kapcsolatra, csakúgy mint arra a tényre, hogy az illegális termékek nem felelnek meg a dohánytermékekre vonatkozó uniós jogszabályoknak, többek között az összetevőkre és a csomagoláson az egészségvédelmi figyelmeztetések kötelező feltüntetésére vonatkozó előírások tekintetében.

A Bizottság — megvizsgálja, hogyan egyszerűsíthető a jövedékiadó-szabályok alkalmazása, például technikai útmutató segítségével; — felméri az adókikerülés korlátozásának lehetőségét a felvásárlás elleni közös alapszabályok bevezetése dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban — kiterjeszti a meglévő célzott cselekvéseket az érdekelt és hagyja abba a dohányzást váladékkal súlyos köhögés vállalkozó tagállamokkal együttműködve annak érdekében, hogy tájékoztassák a nyilvánosságot az illegális dohánytermékek fogyasztása által okozott károkról, illetve dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban ehhez kapcsolódó különleges kockázatokról.

A szállítói lánc biztonságossá tételét szolgáló intézkedések A dohánytermékek szállítói láncának biztonságosabbá tételét szolgáló legelső intézkedésként az EU és a tagállamok közös érdeke, hogy aláírják, ratifikálják és hatékonyan végrehajtsák a Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményhez csatolt jegyzőkönyvet FCTC-jegyzőkönyvbeleértve a gyártóberendezések engedélyezésére és az átvilágításra vonatkozó intézkedéseket, valamint az EU-n belüli vámszabad területekre vonatkozó előírásokat.

Kiemelkedő fontosságú, hogy a jegyzőkönyv kötelezi a feleket, hogy hozzák létre a területükön gyártott vagy oda importált valamennyi dohánytermék nyomonkövetési és visszakövetési rendszerét 8.

A rendszer lényegi eleme egy olyan egyedi azonosító jelölés, amely segít meghatározni a termékek származását és azt a pontot, amikor az illegális kereskedelembe kerülnek. Ez az árukövetési és nyomonkövetési rendszer jelentős mértékben javítja majd a szállítói lánc ellenőrzését, és megerősíti a jövedékiadó-köteles termékek EU-n belüli mozgására vonatkozó intézkedéseket az EU-s termékek vonatkozásában a jövedékitermék-szállítási és felügyeleti rendszer EMCSa nem EU-s dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban vonatkozásában pedig az új számítógépesített tranzitrendszer NCTS.

A nemzeti árukövetési és nyomonkövetési rendszerek alapvető jellemzőit uniós szinten kell meghatározni, nehogy torzuljon a dohánytermékek uniós belső piaca. Erről a dohánytermékekről szóló új irányelvre vonatkozó, nemrégiben előterjesztett bizottsági javaslat[39] elfogadása gondoskodik majd. Dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban dohánytermékek teljes nyomonkövethetőségének biztosítása céljából, dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban annak érdekében, hogy kizárólag az előírásoknak Abbahagyom az ivást és a dohányzást termékek kerüljenek az uniós piacra, a javaslat A dohánygyártóknak független harmadik felekkel kell adattárolási dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban kötniük a rendszer teljes körű átláthatósága, illetve a tagállami hatóságok és az Európai Bizottság számára való hozzáférhetősége érdekében.

Ezen túlmenően a javaslat szerint valamennyi dohányterméket biztonsági elemmel látnának el, amely a fogyasztók és a hatóságok számára megkönnyítené az eredeti dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban a hamisított termékek felismerését. A dohánytermékekről szóló új irányelvre vonatkozó bizottsági javaslat A Bizottság intézkedéseket javasol — az FCTC-jegyzőkönyv aláírására, ratifikálására és végrehajtására uniós szinten; — a jegyzőkönyv előírásainak való megfelelés biztosítására az uniós hatáskörbe tartozó ügyeket illetően.

A tárca megerősítette, hogy a biztonsági erők könnygázt és villanógránátot is bevetettek a tiltakozó tömeg feloszlatására, illetve figyelmeztető lövéseket is leadtak. Vasárnap ismét ezrek tüntettek Fehéroroszországban Aljakszandr Lukasenka elnök ellen. A fővárosban a tüntetők lakónegyedekben gyülekeztek, hogy a fehér-piros-fehér történelmi zászlók alatt a korábbi nagy menet helyett kisebb csoportokban a belvárosba vonuljanak. Médiajelentések szerint dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban rendőrök követték a tiltakozókat a lakónegyedekben a házak udvarába, és könnygázt vetettek be ellenük.

 1. Dohányzási kódolás kirovi áron Központ az alkohol bűnözés elhanyagolásának megelőzésére A dohányzás befolyásolja a fejfájást.
 2. A dohányzásról szóló videók ingyenes leszokásának módjai
 3. A dohányzásról való leszokáshoz sportolni kell
 4. Hagyja abba a dohányzást és menjen WC-re

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a lehető leghamarabb el kellene fogadnia a dohánytermékekről szóló új irányelvre vonatkozó bizottsági javaslatot, beleértve az árukövetésre és nyomon követésre vonatkozó intézkedésjavaslatokat. A végrehajtást erősítő intézkedések 4. Az uniós végrehajtó hatóságok előtt álló kihívások kezelése 4. Kockázatkezelés A vámügyi kockázatkezelésről szóló közleményben meghatározott cselekvések, pontosabban a gazdasági szereplők által szolgáltatott adatok minőségét, valamint kockázatkezelési célú hozzáférhetőségét és megosztását érintő cselekvések végrehajtása erősebb, koherensebb és összehangoltabb kockázatkezelési keretet eredményez, és javíthatja a gyanús műveletek köztük a dohánytermékeket érintő műveletek célzottságát is.

Dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban analitikus információk megosztása az uniós vámhivatalokkal és az illegális nemzetközi kereskedelem elleni küzdelemben érintett más uniós szereplőkkel bővíteni fogja az érdekelt hatóságok kapacitásait.

A továbbfejlesztett keret jelentős mértékben előmozdítja majd az illegális kereskedelem valamennyi formája — köztük a dohánycsempészet — elleni küzdelmet. Operatív fellépések A keleti határra vonatkozó cselekvési terv keretében végrehatott operatív fellépések ígéretes eredményekkel kecsegtetnek, és végrehajtásukat e stratégia keretében is folytatni kell.

Az EU vámügyi kockázatkezelési keretének részeként a cigarettacsempészetet ra vonatkozóan kiemelt ellenőrzési területként jelölték meg az egész EU-ra kiterjedő, fokozottabb, kockázatalapú összehangolt ellenőrzések biztosítása érdekében[40]. A kiemelt ellenőrzési terület kiegészítéseként a Bizottság és a romániai vámhatóságok Ukrajna és Moldova bevonásával közös vámügyi műveletet hajtanak végre.

E fellépések eredményeitől függően konkrét ajánlásokat fognak meghatározni és végrehajtani, dohányzás elleni küzdelem Fehéroroszországban növeljék a cigaretta vonatkozásában megállapított közös kockázatok feltérképezésére és célbavételére vonatkozó szisztematikus uniós kapacitást.

Az eredmények pozitív végleges elemzését követően további célzott fellépésekre tehetnek javaslatot az illegális dohánykereskedelemmel kapcsolatban, amelyek feltehetőleg olyan magas kockázattal orvosság a dohányzásról való leszokáshoz tényezőket is érintenek, mint a kulcsfontosságú származási országokból, például az EAE-ből vagy ismert kockázati gócokból érkező szállítmányok.

A Tanács vámegyüttműködéssel foglalkozó munkacsoportja felmérte a közös vámügyi műveletek hiányosságait[41]; ezeket kezelni kell, és az ilyen műveletek keretében történő információcsere is javításra szorul. Az illegális dohányszállítmányok földrajzi származására vonatkozó információ a tagállamokban lefoglalt termékekből vett minták technikai elemzése révén javítható. Informatikai eszközök és berendezések A meglévő informatikai eszközök, például a CIGINFO kapcsán arra kell ösztönözni a tagállamokat, hogy teljes mértékben használják ki az ezekben rejlő lehetőségeket.

Ezzel párhuzamosan a Bizottság több visszajelzést fog adni a lefoglalások elemzésének eredményeiről.